Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực thi kỷ luật công vụ năm 2018. Theo Kế hoạch, UBND thành phố sẽ kiểm tra đột xuất tại các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; UBND các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc. Thời gian kiểm tra bắt đầu tổ chức thực hiện từ tháng 3/2018. Thành phần Đoàn kiểm tra có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và là Trưởng Đoàn; lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố là Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện các Sở, ngành: Văn phòng UBND thành phố, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.


Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm Trưởng đoàn kiểm tra đột xuất tại UBND phường Đằng Lâm ngày 17/7/2017

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, việc thực thi công vụ của công chức, viên chức đơn vị được kiểm tra; công tác tổ chức tiếp dân, việc giải quyết công việc phục vụ các tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”; trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Căn cứ kết quả kiểm tra, Văn phòng UBND thành phố sẽ đề xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch kiểm tra tình hình thực thi kỷ luật công vụ năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác