Print Thứ Tư, 17/06/2020 13:47 Gốc

Ngày 15/6, UBND thành phố ban hành Kế hoạch Hoạt động hè năm 2020 với chủ đề “Vui hè an toàn – Trao ngàn yêu thương”.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư bằng các mô hình, hoạt động cụ thể, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi.

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện kỹ năng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội dành cho trẻ em.

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hè thành phố Hải Phòng năm 2020 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng ban, Thành đoàn Hải Phòng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành; phát động, tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan; tổ chức các hoạt động thực hiện Kế hoạch Hoạt động hè; vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tài trợ; tham mưu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch Hoạt động hè năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác