Print Thứ Tư, 03/11/2021 15:54 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại hải đảo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, để thực hiện Quyết định 1162 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được thực hiện tại huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương, hỗ trợ địa phương khu vực hải đảo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực hải đảo.

Theo đó, UBND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Rà soát thực thi hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại hải đảo; tăng cường thông tin, tuyên truyền về phát triển thương mại miền núi và hải đảo; xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng, trong đó chú trọng mô hình điểm bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của hải đảo; khuyến khích thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng lợi thế của địa phương; nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ phù hợp tại khu vực biển đảo; hình thành và phát triển các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, trong đó khuyến khích chủ các loại hình tổ chức trên là người dân địa phương để thúc đẩy liên kết bền vững giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực hải đảo; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại hải đảo; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại…

Ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ chuẩn bị đầy đủ ngư lưới cụ để phục vụ khai thác hải sản. Ảnh: Đỗ Trọng Luân.

Phấn đấu mục tiêu, trong giai đoạn 2021-2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn hải đảo hàng năm đạt mức tăng trưởng 9-11%. Các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng lợi thế của khu vực hải đảo đáp ứng được tiêu chuẩn, chất lượng để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của người dân, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trên địa bàn hải đảo.

Cũng theo quan điểm của UBND thành phố tại Kế hoạch này, việc phát triển thương mại khu vực hải đảo phải gắn liền quy mô, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển hài hòa giữa thương mại khu vực hải đảo với các vùng miền khác trên cả nước. Tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hải đảo. Chú trọng phát triển thương mại gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mang đậm nét văn hóa các dân tộc để phục vụ khách du lịch và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 242/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch hỗ trợ các địa phương khu vực hải đảo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác