Print Thứ Ba, 31/03/2020 16:37 Gốc

Nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện với các nội dung cụ thể.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và thành phố nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện. Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý. Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện. Hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện. Giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính; bảo vệ người tiêu dùng tài chính.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược tài chính toàn diện đã đề ra để thực hiện có hiệu quả. Cụ thể hoá các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược tài chính toàn diện. Đồng thời, đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 91-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác