Print Thứ Hai, 01/07/2019 12:49

Ngày 28/6/2019, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (gồm thu nhập mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 của các địa phương và địa bàn thành phố. Đồng thời tiến hành cập nhật bổ sung thông tin khi phát sinh thay đổi.

Theo Kế hoạch, dự kiến từ ngày 10/10/2019 đến ngày 15/11/2019, các quận, huyện sẽ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho các xã, phường, thị trấn và tiến hành điều tra, rà soát theo trình, công cụ hướng dẫn ở địa phương.

V.H.N

 

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác