Print Thứ Năm, 01/10/2020 13:00 Gốc

HĐND thành phố vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV là kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2020; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và năm 2021; quyết định Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV; quyết định Kế hoạch tài chính thành phố 5 năm 2021-2025; thông qua Kế hoạch sử dụng đất thành phố 5 năm 2021-2025; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV.

HĐND thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, nguyên tắc, phương châm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Thành ủy. Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan thuộc UBND thành phố chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp. Bảo đảm đúng thẩm quyền quyết định, giám sát của HĐND thành phố tại kỳ họp và quy trình ban hành nghị quyết của HĐND thành phố. Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến tham gia, góp ý của cử tri và nhân dân thành phố vào nội dung kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV sẽ xem xét, quyết định những nội dung chủ yếu sau: Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 5 năm 2021-2025; Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2021; Quyết định Kế hoạch tài chính thành phố 5 năm 2021-2025; Quyết định Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ thành phố giai đoạn 2021-2025; Quyết định biên chế công chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2021; Quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố; Quyết định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân thành phố.

Kỳ họp cũng Quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố; Quyết định một số giá, chế độ, định mức chi ngân sách; phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Cho ý kiến (lần 3) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Để chuẩn bị tốt nội dung, góp phần nâng cao chất lượng Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, các địa phương có liên quan và đại biểu HĐND thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Ngọc Lê

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác