Print Thứ Sáu, 13/11/2020 09:14 Gốc

Nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng, chống bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, kết nối với hệ thống dữ liệu Quốc gia vào năm 2030; quản lý được 80% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp; 100% người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng chống và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp…

Ảnh minh họa.

Kế hoạch được triển khai trên toàn thành phố, từ năm 2020 đến năm 2030, áp dụng đối với các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác