Print Thứ Ba, 31/03/2020 09:31 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về tăng cường công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phục vụ công tác phòng chống dịch bênh Covid-19, vừa qua, huyện Vĩnh bảo triển khai mô hình “Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo”.

Đây là mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ tích chất, mức độ nguy hiểm của bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 gây ra, từ đó chấp hành nghiêm túc nội dung chỉ đạo, kế hoạch phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Các CBCS CAH Vĩnh Bảo tham gia tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực chân cầu Nghìn – Quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo).

Bên cạnh đó, cũng nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý với các tình huống bất ngờ của dịch Covid-19, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phát huy công tác bảo đảm ANTT, trật tự công cộng, không để xảy ra tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn sức khỏe, tài sản cho nhân dân trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh.

NP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo: Triển khai mô hình “Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác