Print Thứ Ba, 05/11/2019 18:05

Chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm việc với UBND huyện Vĩnh Bảo về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo báo cáo kết quả thực hiện.

Năm 2019, kết quả kinh tế – xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội tăng khá, ước đạt và vượt kế hoạch được giao: giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý tăng 16,92% so với cùng kỳ, đạt 101,7% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,6% so với cùng kỳ, đạt 100,1% kế hoạch; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 100,3% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 3.780 lượt người lao động, tăng 0,8% so với cùng kỳ, đạt 104,4% kế hoạch… Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, dự kiến cuối năm 2019 có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chế độ đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về thực hiện Chủ đề năm 2019, huyện đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện 5% trở lên so với dự toán thành phố giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để sót nguồn thu. Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước chặt chẽ, theo dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Kết quả: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 1.223,41 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch, trong đó thu thường xuyên là 176,55 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch, bằng 107,9% so với cùng kỳ. Huyện đã tích cực tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động.

Trong những tháng cuối năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 đã đề ra; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với mức phấn đấu cao. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2019 và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, như: Dự án tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển, đường từ cầu Hóa đến đường 354; quốc lộ 37 đoạn qua Vĩnh Bảo. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn, đặc biệt là thu thuế các hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Cần nghiên cứu, đẩy nhanh việc tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, tăng cường khâu kết nối thị trường. Từng bước thực hiện tái đàn, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn sau khi hết dịch tả lợn Châu Phi, bảo đảm ổn định sản xuất chăn nuôi. Tập trung cao cho việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019. Hoàn thành việc sắp xếp, di chuyển hàng quán tạm thời tại khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ra vị trí quy hoạch tạm thời mới ngoài khuôn viên khu Di tích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận nỗ lực của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trên địa bàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, yêu cầu các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện phải được xây dựng cao hơn năm 2019. Đặc biệt, đối với chỉ tiêu về dự toán thu ngân sách, huyện đảm bảo thu nội địa 2020 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 32% – 35% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn của thành phố trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố, 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng… Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. Chuẩn bị tốt các nội dung công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác cải cách hành chính của huyện, yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục ngay những tồn tại hạn chế được chỉ ra. Đối với các kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt hơn 1.223,4 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác