Print Thứ Sáu, 09/08/2019 16:17

Ngày 8/8, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hơn 500 đại biểu về dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Thanh Bình, Báo cáo viên Thành ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết 45 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 45 và Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo đã thông qua chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc xây dựng Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân trong toàn huyện, quyết tâm đưa Nghị quyết 45 đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, đột phá của huyện góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết.

Với mục tiêu: Phát huy toàn diện, đồng bộ các tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và Thành phố, huy động tốt các nguồn lực đầu tư; phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại làm bước đột phá; phát triển thương mại – dịch vụ để tạo thế hấp dẫn, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, an toàn, có giá trị kinh tế cao; xây dựng huyện Vĩnh Bảo phát triển nhanh, bền vững, có đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung của thành phố.

Chương trình hành động của Huyện ủy Vĩnh Bảo đề ra 14 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2025 đạt 19-20%/năm và giai đoạn 2025-2030 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15-16%. Đến năm 2030 phấn đấu huyện cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và thành phố, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, gắn kết với hệ thống giao thông quốc gia và thành phố. Đề xuất thành phố ban hành các cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, đặc thù cho huyện…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Dương Thị Bích (Huyện ủy Vĩnh Bảo)

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo thông qua Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác