Print Thứ Năm, 19/09/2019 16:09

Từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, cấp uỷ, chi bộ và uỷ ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã thi hành kỷ luật về đảng đối với 46 trường hợp, trong đó khiển trách 31 trường hợp, cảnh cáo 9 trường hợp, khai trừ 3 trường hợp.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành uỷ làm việc tại huyện Vĩnh Bảo

Đối với 3 trường hợp bị thi hành kỷ luật do sai phạm về kinh tế, tài chính, có 1 trường hợp là hình thức khiển trách, 1 trường hợp cảnh cáo và 1 trường hợp bằng hình thức cách chức. Không có trường hợp nào phải thi hành kỷ luật liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện uỷ cũng chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khi để đơn vị mình xảy ra sai phạm về kinh tế, tài chính. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời nên sau đó không có việc khiếu nại về kỷ luật đảng viên.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo: Thi hành kỷ luật 46 trường hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác