Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo, trong 6 tháng 2018, cấp ủy các cấp, chi bộ Đảng thi hành kỷ luật Đảng đối với 23 trường hợp.

Nguyên nhân, do vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 17 trường hợp (hình thức kỷ luật khiển trách 17 trường hợp); thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát 5 trường hợp (khiển trách 3, cảnh cáo 1, cách chức 1); lạm dụng quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ 1 trường hợp (cách chức).  

6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo sẽ tổ chức giám sát chuyên đề đối với 4 đồng chí ủy viên Huyện ủy (gồm Bí thư Đảng ủy xã Thắng Thủy, Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo, Trưởng phòng Kinh tế& Hạ tầng, Trưởng phòng Lao động- Thương binh& Xã hội và 4 tổ chức đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên…

PV – An ninh Hải Phòng 11/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo: Thi hành kỷ luật 23 trường hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác