Print Thứ Tư, 09/06/2021 15:00 Gốc

Sáng 9/6, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì cuộc họp với huyện Vĩnh Bảo về thực hiện nhiệm vụ xóa nghèo.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Sở LĐTB&XH. Về phía huyện Vĩnh Bảo có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Bảo Vũ Đình Duy báo cáo công tác xóa nghèo của huyện.

Đến hết năm 2020, huyện Vĩnh Bảo giảm trên 400 hộ nghèo, hiện còn 206 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,31%, kết quả giảm nghèo vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, huyện đang quyết tâm trong năm 2021 này sẽ xóa không còn hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2015-2020. Có được kết quả này là nhờ chương trình giảm nghèo đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết của huyện ủy, HĐND trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của huyện, việc thực hiện từng bước đạt hiệu quả, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản. Công tác giám sát và đánh giá chương trình giảm nghèo hàng năm được thực hiện đồng bộ, đầy đủ từ thành phố đến cơ sở thôn. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, các chính sách đối với người nghèo được tổ chức rộng khắp, bằng nhiều hình thức đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, ý thức vượt khó vươn lên thoát nghèo của người nghèo…

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thực hiện xóa nghèo bền vững. Đồng chí giao Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của huyện, báo cáo Thường trực Thành ủy; đặc biệt kiến nghị đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố; phân cấp cho quận, huyện chủ động triển khai hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo, tuyên dương hộ gia đình phấn đấu lao động sản xuất để thoát nghèo. Đồng thời, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị huyện Vĩnh Bảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu hết năm 2021 trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để xóa nghèo bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác