Print Thứ Sáu, 13/01/2023 14:00 Gốc

Sáng 13/1, Huyện uỷ Vĩnh Bảo tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2023; Hội nghị mừng Đảng mừng xuân và Biểu dương tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo. Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năm 2022, được sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự phối hợp của các sở, ban ngành thành phố và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành tích cực của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã hoàn thành theo Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp năm đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng”, “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho các cá nhân và tập thể.
Khen thưởng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng năm 2022.

74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có 14 Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 55 Chi bộ, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của huyện.

Trong đợt 3/2/2023, Huyện uỷ Vĩnh Bảo có 166 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện trân trọng trao Huy hiệu Đảng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với Đảng, đất nước và thành phố, mong các đảng viên luôn phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên cộng sản, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; chung sức “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Các đơn vị Ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, Đảng bộ Huyện trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” cho 02 cá nhân; “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho 12 cá nhân và khen thưởng 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vân vận của Đảng năm 2022

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện uỷ Vĩnh Bảo tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2023 và Biểu dương tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác