Print Thứ Sáu, 15/04/2022 09:25 Gốc

Huyện ủy Vĩnh Bảo vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập 4 Đảng bộ Trường THPT, gồm: Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Bảo, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến và Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu.

Thường trực Huyện ủy Vĩnh Bảo trao quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Tô Hiệu.
Thường trực Huyện ủy Vĩnh Bảo trao quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Những năm qua, công tác phát triển đảng trong trường học luôn được Huyện ủy và các Chi bộ trường THPT quan tâm chú trọng thực hiện. Thực hiện Thông báo số 614 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 55 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Đảng bộ các trường THPT trên địa bàn huyện. Các Chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng đề án thành lập Đảng bộ, thực hiện quy trình nhân sự Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong số 5 trường THPT trên địa bàn huyện thì có 4 trường đủ tiêu chuẩn được nâng cấp từ chi bộ lên thành đảng bộ theo quy định.

Thường trực Huyện ủy Vĩnh Bảo trao quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Vĩnh Bảo.

Hiện, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã có 39 Đảng bộ cơ sở trực thuộc, việc nâng cấp từ chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở giúp phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của nhà trường, thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi sâu sát những hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chuyên môn, của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Thường trực Huyện ủy Vĩnh Bảo trao quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Nguyễn Khuyến.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo yêu cầu sau khi thành lập, các đảng bộ cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp theo Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư, tập trung xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bên cạnh đó, các đảng bộ cần có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, nhà trường…

Dương Thị Bích, Huyện ủy Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Vĩnh Bảo công bố thành lập 4 Đảng bộ Trường THPT trực thuộc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác