Print Thứ Sáu, 18/12/2020 12:00 Gốc

Huyện ủy Tiên Lãng vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh có những thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân, huyện Tiên Lãng hoàn thành khá toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Tiên Lãng đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt 51,5 triệu đồng/năm.

Trung tâm huyện Tiên Lãng. Ảnh minh họa.

Các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng triển khai đồng bộ, toàn diện, cơ bản hoàn thành theo chương trình kế hoạch đề ra; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội chi, đảng bộ cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bản. Kinh tế xã hội phát triển ổn định, thu ngân sách địa phương đạt 128,2% kế hoạch; huyện quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực, duy trì 22 năm liên tục có học sinh giỏi quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở.

Trên cơ sở nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ huyện Tiên Lãng xác định chủ đề hành động năm: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 15 nhóm chỉ tiêu, cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện uỷ Tiên Lãng xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác