Print Thứ Hai, 19/08/2019 10:49

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Tiên Lãng tiến hành thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 134 đảng viên.

Các tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách gồm: Chi ủy chi bộ thôn Tự Tiên, xã tiên Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng nhiệm kỳ 2015-2020, do vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới và vi phạm Quy chế làm việc, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với thi hành kỷ luật đảng viên, toàn huyện thi hành 134 đảng viên, trong đó khiển trách 90, cảnh cáo 29, cách chức 4, khai trừ khỏi Đảng 11 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng quan tâm chỉ đạo sát sao. Hầu hết kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức Đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.

Qua đó giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân,  góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Tiên Lãng: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 134 đảng viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác