Print Thứ Bảy, 04/05/2019 15:55

Huyện ủy Tiên Lãng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Trong 3 năm qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của của cơ quan, đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các tổ chức cơ sở Đảng,các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch theo hướng cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện công tác; đưa nội dung học tập các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác. Kết quả được thể hiện cụ thể bằng sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quy chế dân chủ được thực hiện tốt hơn, nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, tạo sự tin tưởng trong nhân dân.

Nhiều tập thể, các nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tác dụng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phấn đấu vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm, tận tụy với công việc,hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đã xuất hiện một số mô hình tiêu biểu như: mô hình vận động nhân dân hưởng ứng diệt chuột bằng thuốc sinh học tại xã Đại Thắng được nhân dân nhân rộng cho các xã, thị trấn học tập; mô hình Hội Nông dân xã Tiên Thắng tuyên truyền, vận động được hơn 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa tự xây dựng 33 bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, lắp đặt tại các xứ đồng trên toàn xã đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường…Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Tiên Lãng, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn một số hạn chế như: một bộ phận đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, có biểu hiện thờ ơ trong việc thực hiện, học tập và làm theo Bác; trong tham gia, góp ý cho cán bộ, đảng viên chưa thể hiện trách nhiệm, tính xây dựng; công tác tuyên truyền ởmột số cơ quan, đơn vị địa phương chưa được chú trọng, do đó việc học tập làm theo Bác, những mô hình, điển hình tiêu biểu chưa được nhân rộng và trở thành phong trào sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn xã hội.Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Nguyễn Thị Mai Phương đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện trong 3 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền; khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, tạo động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầucác cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định sâu sắc hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Gắn thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đuayêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

LHT 

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Tiên Lãng sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác