Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Sáng 18-5, Huyện ủy Thủy Nguyên sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Đồng chí Nguyễn Văn Cao, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên trao giấy khen tặng các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên trao giấy khen tặng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cư bản của Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cơ sở đảng, ngành, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên. 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề, thu hút trên 90% số cán bộ, đảng viên tham dự.  Từng chi bộ tổ chức định kỳ sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo; từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phòng, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu; xuất hiện nhiều phong trào thi đua, gương tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Như phong trào “chi, tổ phụ nữ tiết kiệm, tương trợ, nuôi dạy con tốt” của Hội Phụ nữ; “cán bộ, công chức, viên chức với 8 giờ làm việc hiệu quả” của Liên đoàn Lao động huyện..,

Nhân dịp này, Huyện ủy Thủy Nguyên biểu dương 12 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Châm – Báo Hải Phòng 18/5/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Thủy Nguyên: Biểu dương 22 tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác