Print Thứ Sáu, 07/10/2022 11:40 Gốc

Sáng 7/10, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy để đánh giá tình hình, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; thống nhất phương hướng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Kiến Thụy là một huyện ven đô, nằm ở phía đông nam thành phố với diện tích trên 100km² dân số khoảng 140.000 người. Được sự quan tâm của thành phố trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay kinh tế-xã hội của huyện có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả đáng khen ngợi. Tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao, hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư, hiện đại hóa. Các lĩnh vực đều có sự phát triển đột phá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy báo cáo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai khá toàn diện theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước bước đầu được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được đẩy mạnh, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần phòng ngừa vi phạm trong nội bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan Nội chính, Tư pháp được quan tâm. Chính vì vậy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy phát biểu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương, phấn đấu đến năm 2030 Kiến Thụy trở thành đơn vị hành chính quận, trong điều kiện triển khai nhiều dự án trên địa bàn, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố phát biểu chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Huyện ủy Kiến Thụy cùng ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện nội dung các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó cần tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước hết là người đứng đầu; không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức coi thường quy định của Đảng và pháp luật hoặc thiếu hiểu biết, thực hiện hành vi tham nhũng mà không biết là vi phạm pháp luật. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tự rà soát phát hiện và xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, không để vi phạm trở thành sai phạm lớn dẫn đến phải kỷ luật cán bộ thậm chí xử lý hình sự.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Chú ý kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư; công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyên đề: tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội hàng năm; các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc trong xã hội gần đây như y tế, giáo dục… Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt việc bảo vệ, khen thưởng đối với người tích cực, dũng cảm đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm việc lợi dụng tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chủ động phát hiện, không để xảy ra tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Kiến Thụy triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác