Print Thứ Ba, 23/07/2019 16:42

Vừa qua, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Huyện ủy Kiến Thụy công bố quyết định thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy tập trung xây dựng tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận.

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Kiến Thụy xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt. Huyện ủy chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng bằng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động.

Đáng chú ý là chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trong các dịp lễ, Tết; quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy với hơn 400 hội nghị cho 61.000 lượt cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Kiến Thụy triển khai thực hiện tốt việc hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban kiểm tra với Thanh tra huyện; bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác dân vận chính quyền được triển khai hiệu quả, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn bảo đảm đúng pháp luật.

TG

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy Kiến Thụy: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh toàn diện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác