Print Thứ Năm, 04/07/2019 09:12

Sáng 3-7, Huyện ủy An Lão tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 (mở rộng) sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền huyện An Lão đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ dạo và tổ chức thực hiện cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tình hình kinh tế- xã hội của huyện cơ bản ổn định. Giá trị sản xuất một số ngành, lĩnh vực vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,58% so với cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 50,91 % kế hoạch, tăng 1,34 % so với cùng kỳ (trong đó một số khoản thu đạt khá cao như: tiền thuê đất đạt 80 % dự toán, thuế thu nhập cá nhân tăng 31,88% so với cùng kỳ, lệ phí trước bạ ước tăng 25,68 % so cùng kỳ, thu ngoài quốc doanh tăng 12 % so cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, năng suất lúa đạt 68 tạ/ha.  

Thực hiện Chủ đề năm “tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, siết chặt kỷ cương công vụ, tập trung xây dựng nông thôn mới” tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thu ngân sách được tăng cường.

6 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão tăng 1,34 % so với cùng kỳ 

Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn huyện An Lão để đầu tư dự án. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được các cấp, ngành địa phương, đơn vị tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các hạng mục công trình, tiêu chí các xã đăng ký hoàn thành năm 2019. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động nhân dân được chú trọng đạt kết quả khá toàn diện.

6 tháng cuối năm, Huyện ủy An Lão tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2019 của huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, đánh giá các chỉ tiêu đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ (2015- 2020) và kiểm tra, rà soát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ VII đề ra; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, trách nhiệm công chức, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị…

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Lão: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác