Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Sáng 17-5, Huyện ủy An Lão tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, huyện An Lão đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung xuyên suốt của Chỉ thị, chuyên đề năm 2017, 2018. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt, sau 2 năm triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, toàn huyện đã xuất hiện nhiều các làm hay, mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; những vấn dề bức xúc, nổi cộm chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tập trung giải quyết kịp thời; công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, gắn tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhân dịp này, UBND huyện An Lão tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn huyện.

NP – An ninh Hải Phòng 18/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Lão: Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác