Print Thứ Sáu, 19/06/2020 11:09 Gốc

Sáng 16/6, Huyện ủy An Dương tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2010-2020, cho ý kiến vào dự thảo lần 2 cuốn lịch sử của Đảng bộ huyện. Đồng chí Lê Anh Quân – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, Ban biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện chủ trì Hội thảo.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội thảo lần thứ 1, Ban biên soạn, tổ biên tập đã tiếp thu và chỉnh sửa các nội dung và hoàn chỉnh bản thảo lần 2. Tại Hội thảo lần này, các đại biểu tiếp tục bổ sung và cung cấp thêm nhiều tư liệu có giá trị thực tiễn góp phần làm phong phú và tô đậm thêm truyền thống lịch sử vẻ vang của huyện An Dương. Theo bản thảo, bố cục cuốn lịch sử Đảng bộ huyện An Dương giai đoạn 2010 – 2020 gồm 4 phần gồm: mở đầu, nội dung, kết luận và phụ lục. Trong đó, phần nội dung gồm 2 chương: An Dương – vùng đất, con người và truyền thống văn hóa, lịch sử; Đảng bộ huyện An Dương lãnh đạo nhân dân huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện, bền vững (2010-2020).

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

Tại hội thảo, Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu về các nội dung và hình thức, bố cục trình bày cuốn lịch sử Đảng bộ huyện An Dương giai đoạn 2010 – 2020. Đồng thời bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng qua các thời kỳ và tại các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2010 – 2020. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả nổi bật của huyện trên nhiều lĩnh vực, như: phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Lê Anh Quân – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban biên soạn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành để phát hành cuốn sách vào đúng dịp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời khẳng định, đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời động viên khích lệ tinh thần thi đua xây dựng huyện An Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.D.T

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Dương tiếp thu ý kiến biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác