Print Thứ Năm, 06/10/2022 11:35 Gốc

Chiều 05/10, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phạm Hải Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các cán bộ, đảng viên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực công tác. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ngày càng được nâng lên. Công tác xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 02 đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật khai trừ đối với 03 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 03 trường hợp. Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng năm 2022, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của huyện thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra, các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định cũng như kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảng viên liên quan tới đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tham mưu tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy liên quan tới công tác kiểm tra giám sát; chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác kiểm tra giám sát thông qua việc công khai việc xử lý các vụ việc.

Duy Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Dương thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác