Print Thứ Sáu, 27/09/2019 13:44

Sáng 27/9, Huyện ủy An Dương tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019.

9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Dương đã phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chủ đề hành động năm 2019, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả đạt được: giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Thủy sản là 714,2 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách đạt 697,419 tỷ đồng, bằng 101,9% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách đạt 425,118 tỷ đồng, bằng 114% so với cùng kỳ. Huyện tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đạt 7/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng 4 xã (An Hồng, Đồng Thái, Đặng Cương, Nam Sơn) đạt cơ bản xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng 24 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy An Dương Lê Anh Quân chủ trì Hội nghị

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn được tập trung triển khai, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn tại nhiều năm được giải quyết có hiệu quả. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền từng bước được nâng cao. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện chính sách xã hội được chú trọng; các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh được đẩy mạnh. Hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững; quốc phòng địa phương tiếp tục được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thẳng thắn nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của còn tồn tại một số hạn chế như: tiến độ triển khai đấu giá đất và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tái cơ cấu nông nghiệp chưa quyết liệt, đồng bộ; việc triển khai một số chủ trương, kết luận của UBND thành phố, của huyện tại một số ngành, địa phương còn chậm.

3 tháng cuối năm, Huyện ủy An Dương đề nghị các cấp ngành, địa phương, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng, các phong trào thi đua kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và huyện; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; tập trung chỉ đạo tổ chức Đai hội các chi bộ, đảng bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, bền vững huyện An Dương giai đoạn 2017 – 2023, định hướng đến năm 2030; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Dương sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác