Print Thứ Năm, 23/05/2019 10:16

Sáng 22/5, Huyện ủy An Dương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp có chuyển biến rõ nét; phong cách làm việc của lãnh đạo các xã, đơn vị được đổi mới, hướng về cơ sở. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cơ quan, đơn vị nêu gương để quần chúng noi theo. Huyện ủy xác định khâu đột phá trong thực hiện chỉ thị là giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phòng, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nhờ cách làm sáng tạo, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 Thời gian tới, Huyện ủy An Dương đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 20 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện ủy An Dương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác