Print Thứ Ba, 05/03/2019 21:01

Từ ngày 8-11-2018 đến 28-2-2019, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng

Tổng số đại biểu dự đại hội là 2.145 đại biểu. Trong đó, đại biểu là người ngoài Đảng 1.179, chiếm tỷ lệ 54,96%; đại biểu tôn giáo 250, chiếm tỷ lệ 11,65%; đại biểu nữ 628, chiếm tỷ lệ 29,27%. Tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn 677 vị, tăng 31 người so với nhiệm kỳ trước; tổng số Ủy viên Ban Thường trực MTTQ xã, thị trấn 89 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, Chủ tịch là 23, Phó Chủ tịch là 46, Ủy viên Thường trực là 20. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn có: 18 người tái cử, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy 12 vị, là Đảng ủy viên 11 vị.

Đại hội MTTQ xã, thị trấn huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng theo Thông tri số 18-TT/TU ngày 19-4-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 58/HD-MT ngày 19-4-2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thông tri số 12/TT-HU ngày 10-4-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng; Kế hoạch số 14/KH-MT ngày 22-8-2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu của việc chuẩn bị về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn đại biểu chính thức của Đại hội, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực. Việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư cũng đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác