Print Chủ Nhật, 21/07/2019 16:05

Ngày 21/7, 42.928 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Đúng 6h30 phút sáng, các điểm bầu cử tại 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã thực hiện các nghi thức khai mạc và tiến hành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 – 2021. Trong kỳ bầu cử này, toàn huyện Tiên Lãng có 42.928 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử ở 200 điểm bầu cử, tiến hành bầu cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, với 230 ứng viên. Riêng đối với 3 thôn là thôn 1, thôn 2, thôn 3 xã Hùng Thắng sẽ bầu bổ sung sau khi thực hiện xong phương án sát nhập.

Cử tri huyện Tiên Lãng nô nức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Huyện Tiên Lãng thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy ở tất cả các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, phiếu bầu, hòm phiếu, danh sách các ứng cử viên và tài liệu phục vụ cho việc bầu Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn ra được những người có đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Thông qua việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban điều hành thôn trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác