Print Thứ Ba, 23/07/2019 16:36

Theo UBND huyện Tiên Lãng, thực hiện NQ số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng 2025, huyện Tiên Lãng đang triển khai các bước sớm đưa 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích cây trồng.

Theo đó, huyện Tiên Lãng sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch chuyển một số diện tích lúa kém hiệu quả ở vùng có điều kiện thuận lợi về giao thông, thủy lợi sang trồng rau củ quả, quy vùng sản xuất rau màu công nghệ cao tại xã Quang Phục (150 ha), Toàn Thắng – Tiên Minh (100 ha), Vinh Quang (100 ha), Hùng Thắng (200 ha). 4 vùng trên được quy hoạch sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo quy trình Viet GAP.

Sau khi UBND TP ban hành Đề án phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến rau củ quả Haphofood tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, UBND huyện Tiên Lãng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Sẽ xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dựng công nghệ cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác