Print Thứ Tư, 29/07/2020 20:57 Gốc

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tiên Lãng thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, phát hiện sớm những người có liên quan từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trở về huyện từ ngày 12-7-2020, hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà và báo cáo UBND huyện.

Tính đến 17 giờ ngày 29-7, qua kiểm tra, rà soát, số công dân từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về huyện là 175 người, tình trạng sức khỏe bình thường, đang thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà, trong đó có 1 trường hợp đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Trong các công dân trên không có trường hợp nào liên quan đến các địa điểm đã nêu tại Công văn số 2041/BCĐ-SYT ngày 27-7-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Huyện Tiên Lãng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng; tuyên truyền vận động nhân dân phản ánh về quản lý, kiểm tra sức khỏe hằng ngày, giám sát chặt chẽ đối với sự đi lại có yếu tố nước ngoài đã đi qua vùng dịch làm việc tại các doanh nghiệp phải được cách ly với công nhân lao động theo quy định (trong vòng 14 ngày). Chỉ đạo Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền 3 lần/ngày trên hệ thống về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện và các thông tin, văn bản chỉ đạo khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19. Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tiến Đạt

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Rà soát, cách ly y tế 175 người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác