Print Thứ Ba, 05/03/2019 20:50

Năm 2019, huyện Tiên Lãng phấn đấu có thêm 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tiên Cường, Tự Cường, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh, Tiên Minh, Bắc Hưng, Nam Hưng, Tây Hưng, Hùng Thắng. Huyện cũng đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm từ 2-3 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường giao thông nông thôn được làm từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và người dân

Hiện toàn huyện Tiên Lãng có 13 xã được UBND TP công nhận xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, với việc 9 xã còn lại đạt chuẩn NTM, 100 % số xã của huyện Tiên Lãng sẽ đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề để Tiên Lãng phấn đấu là huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Tiên Lãng tập trung cao đẩy mạnh thu ngân sách, đặc biệt tổ chức sớm kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã để tạo nguồn vốn ngân sách huyện, xã đầu tư một số công trình.

Đồng thời huyện tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, thành phố và doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, dự kiến tổng nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn mới hơn 609 tỷ đồng đầu tư thực hiện các công trình.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Năm 2019, phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác