Print Thứ Năm, 23/05/2019 09:23

Theo UBND huyện Tiên Lãng, đến cuối tháng 5-2019, huyện đã tiến hành tu bổ một số tuyến đê tại sông Văn Úc, Thái Bình nhằm phục vụ chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới.

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Lãng, căn cứ vào kế hoạch của Trung ương, thành phố giao chỉ tiêu tu bổ đê điều thường xuyên và duy tu bão dưỡng đê điều năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát chất lượng công trình.  

Nhờ vậy, đến cuối tháng 5, toàn bộ các hạng mục công trình tu bổ đê điều cơ bản hoàn thành. Trong đó, xây mới kè Thắng Phúc từ K20+370 đến K20+470 đê hữu Văn Úc; đổ bê tông mặt đê hữu Văn Úc đoạn từ K12+250 đến K12+950; đổ bê tông mặt đê hữu Văn Úc đoạn từ K14+900 đến K16+230; đổ bê tông mặt đê tả Thái Bình đoạn từ K8+450 đến K9+500; Khoan phụt vữa gia cố thân đê tả Thái Bình đoạn từ K12+800 đến K15+000.

Việc hoàn thành đưa vào sử dụng 5 công trình tu bổ đê điều góp phần đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai năm 2019. 

TRUNG KIÊN 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Hoàn thành 5 công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác