Print Thứ Hai, 19/08/2019 08:47

Theo Huyện ủy Tiên Lãng từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, công tác kiện toàn, bổ sung, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Huyện ủy ban hành nghị quyết, quyết định bổ nhiệm 83 trường hợp; điều động, luân chuyển 64 trường hợp (trong đó điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trường học 60 trường hợp, lãnh đạo các ban, phòng đi cơ sở 4 trường hợp); bổ nhiệm lại 100 trường hợp; chỉ định bổ sung cấp ủy cơ sở 79 trường hợp; giới thiệu ứng cán bộ ứng cử cấp xã 10 trường hợp, cấp huyện 11 trường hợp.

Thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND huyện; tiếp nhận 1 cán bộ luân chuyển từ thành phố về giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; phối hợp hiệp y để bổ nhiệm, điều động và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đối với 10 đồng chí cán bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chuyên môn tốt.

Với sự tập trung công trong công tác sắp xếp cán bộ nên đến nay, công tác luân chuyển cán bộ của huyện đã dần đi vào nền nếp, tạo điều kiện để cán bộ trẻ được rèn luyện trong thực tiễn, bước đầu khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác cán bộ ở một số địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 147 cán bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác