Print Thứ Hai, 05/04/2021 09:26 Gốc

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể các cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn thành phố để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Bầu cử, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện Tiên Lãng, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng tham dự.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hồng Hưng đã thông tin giới thiệu về các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và những định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân; thông tin tiến độ tổ chức bầu cử của thành phố, huyện, xã; trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày Hội của toàn dân…

Ông Nguyễn Hồng Hưng Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thông tin tuyên truyền về cuộc Bầu cử tại Hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong đó có cán bộ, hội viên nông dân, vì vậy các cán bộ, hội viên nông dân cần nâng cao trách nhiệm, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tới các cán bộ, hội viên nông dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác