Print Thứ Ba, 17/09/2019 10:07

UBND huyện Tiên Lãng vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến – Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố tới dự.

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn mới của huyện Tiên Lãng thay đổi toàn diện về mọi mặt. Toàn huyện huy động tổng nguồn vốn trên 2.664 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách, doanh nghiệp, lồng ghép, tín dụng và nhân dân đóng góp để xây dựng NTM. Nhiều mô hình sản xuất được xây dựng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,1 triệu đồng (năm 2010) lên 41,73 triệu đồng năm 2018. Đến nay, huyện có 13 xã về đích nông thôn mới, 9 xã còn lại phấn đấu về đích trong năm nay, bình quân đạt 17,45 tiêu chí…Tuy nhiên, tiến độ, chất lượng xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các địa phương.

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở các khu vực làng nghề, khu đông dân cư…

Thời gian tới, huyện Tiên Lãng tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng NTM. Trước mắt, tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí ở 9 xã về đích NTM trong năm 2019; phấn đấu có có thêm 20% số thôn đạt tiêu chí “Thôn nông thôn kiểu mẫu”….

Huyện Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới
Huyện Tiên Lãng phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, biểu dương những cách làm sáng tạo, những kết quả chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Tiên Lãng đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới, huyện Tiên Lãng cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí về xã NTM, thôn NTM và huyện NTM; xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, triển khai một cách toàn diện, có chiều sâu nhằm mục tiêu cuối cùng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, gắn chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 85 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương 10 năm qua./.

TRUNG KIÊN. Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng:  Biểu dương 85 tập thể, cá nhân trong  phong trào xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác