Print Thứ Năm, 09/06/2022 16:45 Gốc

Ngày 9/6, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Huyện Thủy Nguyên bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ hộ dân di chuyển tài sản.
Huyện Thủy Nguyên bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ hộ dân di chuyển tài sản.

Theo yêu cầu của UBND thành phố, công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm cần hoàn thành trong tháng 6/2022. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 74 hộ dân xã Tân Dương. Qua đối thoại, tuyên truyền, vận động tích cực, các hộ dân đều chấp hành bàn giao mặt bằng; riêng đối với 3 hộ đất trống, Ban cưỡng chế thu hồi đất của huyện đọc quyết định thu hồi đất. Sau khi các hộ chấp hành bàn giao mặt bằng, huyện bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình, kiến trúc trên đất; bố trí tạm lánh cho các hộ thuộc diện phải di chuyển chỗ ở.

Sau khi hộ dân bàn giao mặt bằng, huyện Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án bố trí lực lượng tháo dỡ công trình trên đất.

Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên thu hồi 371ha đất liên quan đến 2.800 hộ dân ở các xã: Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động. Đến nay, diện tích còn lại cần thu hồi của dự án khoảng 1ha của gần 140 hộ dân ở xã Tân Dương. Đối với các hộ dân còn lại, huyện tiếp tục giải quyết các kiến nghị, đối thoại, tuyên truyền, vận động. Để bảo đảm tiến độ chung của dự án, huyện Thủy Nguyên đề nghị các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng đã được giải quyết hết chế độ, quyền lợi phối hợp, chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Sau khi hộ dân bàn giao mặt bằng, huyện Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án bố trí lực lượng tháo dỡ công trình trên đất/.

Tin và Ảnh: Minh Châm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên: Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác