Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:22

Sáng 26-9, Đoàn Kiểm tra số 3 do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng đoàn đã kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại huyện Thủy Nguyên.

 Đoàn Kiểm tra tại UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

Sau khi kiểm tra thực tế tại UBND xã Thủy Sơn, Bộ phận Một cửa của UBND huyện, Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 của huyện.

Tính đến nay, huyện Thủy Nguyên đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa UBND huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Số TTHC được tiếp nhận và trả qua  Bộ phận Một cửa/tổng số TTHC là 296/296 thủ tục. Số TTHC được thực hiện liên thông là 18 thủ tục.

Số hồ sơ bộ phận Một cửa của huyện tiếp nhận là 13.788 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 13.178 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 618.

Về hiện đại hóa nền hành chính, huyện Thủy nguyên đã xây dựng hạ tầng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra khẳng định công tác CCHC được huyện Thủy Nguyên triển khai bài bản, đồng bộ trên tất cả các nội dung, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bên cạnh đó chỉ rõ những hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Thủy Nguyên cần tăng cường công tác kiểm tra; chủ động, linh hoạt hơn trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ; quan tâm trong sắp xếp, luân chuyển cán bộ, triển khai cải cách thể chế…

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 27/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên thực hiện CCHC bài bản và đồng bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác