Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:01

2 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách của huyện Thủy Nguyên đạt hơn 121,5 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán thành phố giao và 15,1% dự toán huyện. Trong đó: các khoản thu thường xuyên đạt hơn 69,1 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán thành phố giao; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt hơn 52,4 tỷ đồng bằng 17,5% dự toán thành phố giao.

 

Huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng thu, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán thành phố giao và dự toán của huyện. Lãnh đạo huyện chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách. Tăng cường rà soát đối tượng nộp thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế ngay từ khâu tiếp nhận. Thực hiện truy thu và xử lý các vi phạm về thuế, chống thất thu nhà nước; đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để gia tăng số nợ thuế mới; thu dứt điểm tiền thuê đất.

(Báo Hải Phòng 28/02/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thuỷ Nguyên thu ngân sách đạt hơn 121,5 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác