Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:00

Sáng 17/9, UBND thành phố làm việc với huyện Thủy Nguyên về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, tình hình kinh tế – xã hội của huyện 9 tháng, ước cả năm 2018 tiếp tục ổn định và phát triển. Kinh tế có chuyển biến, tốc độ tăng trưởng ước cả năm 2018 cao hơn năm 2017 và so với kế hoạch đặt ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành 9 tháng thực hiện 16.875 tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch; ước cả năm 22.349,3 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 15,8%; trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 1,8%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,7%; dịch vụ tăng 17,5%.

Chủ đề năm của thành phố và huyện được thực hiện tích cực, có nhiều cố gắng trong công tác thu ngân sách. Thu cân đối ngân sách 9 tháng đạt 872.592 triệu đồng, đạt 115,6% dự toán thành phố, đạt 108,4% dự toán huyện; ước cả năm 1.130.500 triệu đồng đạt 149,8% dự toán thành phố giao, đạt 140,5% dự toán huyện. Huyện tập trung cao chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến độ công tác GPMB, nhất là các dự án lớn của thành phố. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2019, huyện xây dựng kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội với tổng giá trị sản xuất các ngành 25.985 tỷ đồng, tăng 16,3%; trong đó: ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,0%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,8%; dịch vụ tăng 17,6%. Tổng thu cân đối ngân sách là 809.800 triệu đồng, bằng 71,6% so với ước thực hiện năm 2018. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công của huyện là 572.200 triệu đồng, tăng 9,7% so với năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo của UBND huyện và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận sự cố gắng của UBND huyện Thủy Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu ngân sách, công tác GPMB và triển khai đầu tư xây dựng một số dự án lớn của thành phố. Nhiều ngành, lĩnh vực hoàn thành kế hoạch và tăng cao hơn so với cùng kỳ như sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tổng vốn đầu tư xã hội, chăn nuôi, thủy sản. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; huyện đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận hát Đúm Thủy Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện và thành phố. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra những tồn tại như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản vẫn còn hạn chế; còn xảy ra các vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp; việc sinh con thứ ba tăng so với các quận, huyện khác.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị huyện Thủy Nguyên tập trung rà soát các nhiệm vụ và chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cả năm 2018; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2019; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018; tập trung chỉ đạo vụ mùa 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các xã đạt nông thôn mới trong năm 2019, thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh thu hút nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp; tăng cường các biện pháp để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án lớn…

LHT – haiphong.gov.vn 17/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên: Tập trung rà soát các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác