Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

“Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách và giải phóng mặt bằng – Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới” là chủ đề năm 2018 được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên xác định tại phiên họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018,  vừa được tổ chức.

Đây là năm thứ 2 huyện Thủy Nguyên thực hiện chủ đề này với mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2018 tăng 15,5%, thu cân đối ngân sách tăng 35,7%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15,7% so với năm 2017. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Huyện ủy Thủy Nguyên xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở …

Năm 2017, Huyện ủy Thủy Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, 15 chỉ tiêu thành phố giao cho huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Tình hình kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện.

Báo Hải Phòng 13/1/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên tập trung cao giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác