Print Thứ Hai, 04/12/2023 15:15 Gốc

Sáng 4/12, theo thông tin từ UBND huyện Thủy Nguyên, huyện đang lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045.

UBND huyện Thủy Nguyên giao và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện nghiên cứu, rà soát, đối chiếu các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án cũng như các nội dung liên quan của ngành, lĩnh vực để tham gia ý kiến; thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo lĩnh vực quản lý cùng tham gia ý kiến. Trong đó, UBND các xã, thị trấn trưng bày công khai, giới thiệu quy hoạch tại trụ sở UBND và thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Các ý kiến tham gia về Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trước ngày 8/12.

Bản quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045 được công khai tại UBND các xã, thị trấn của huyện Thủy Nguyên.

Theo Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045: Phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên và phần đảo Vũ Yên cùng mặt nước liền kề thuộc địa giới hành chính quận Hải An. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 26.910,17ha. Các giai đoạn thực hiện quy hoạch gồm ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045. Về tính chất, là đô thị loại 3 vào năm 2025 hướng tới đô thị loại 2 năm 2035 với mô hình thành phố thuộc thành phố Hải Phòng; trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc bộ; đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh.

Quy hoạch chung đô thị sẽ là tiền đề cho việc xây dựng đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên. Việc xây dựng đơn vị hành chính đô thị, qua đó thiết lập mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Bùi Hương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên: Lấy ý kiến về Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045, trước ngày 8/12
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác