Print Thứ Năm, 28/02/2019 21:08

Đăng ký giao dịch bảo đảm là thủ tục được thực hiện khá nhiều tại các quận, huyện

Từ năm 2018 đến nay, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuỷ Nguyên thực hiện gần 8.000 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đất đain và tài sản gắn liền với đất, với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, đăng ký giao dịch bảo đảm gần 3.600 hồ sơ; đăng ký thay đổi trên 150 hồ sơ; còn lại là xoá đăng ký.

Để thực hiện được số hồ sơ trên, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuỷ Nguyên đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi tối đa cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, thời gian giải quyết mỗi hồ sơ theo quy định là 3 ngày nhưng Chi nhánh văn phòng giảm xuống còn ½ ngày, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì Văn phòng sẽ trả kết quả vào sáng ngày hôm sau, đồng thời đảm bảo đầy đủ, chính xác, nhất là đối với các tổ chức tín dụng.

Chi nhánh Văn phòng luôn cử một cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận và trực tiếp xử lý hồ sơ rồi trình lãnh đạo Văn phòng ký, nhanh chóng trả kết quả. Qua phiếu lấy ý kiến, các tổ chức, người dân tại địa phương rất hài lòng khi thực hiện thủ tục trên.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thuỷ Nguyên: Giảm thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm từ 3 ngày xuống còn ½ ngày
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác