Print Thứ Năm, 06/10/2022 12:40 Gốc

Sáng 6/10, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đánh giá tình hình, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và phương hướng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Thép, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên báo cáo tại cuộc làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy đã được huyện quan tâm triển khai, ban hành nhiều văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai khá toàn diện theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tại cuộc làm việc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước bước đầu được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được đẩy mạnh, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần phòng ngừa vi phạm trong nội bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan Nội chính, Tư pháp được quan tâm. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện nội dung các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước hết là người đứng đầu; không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức coi thường quy định của Đảng và pháp luật hoặc thiếu hiểu biết, thực hiện hành vi tham nhũng mà không biết là vi phạm pháp luật. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tự rà soát phát hiện và xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Bên cạnh đó, chú ý kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư; công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyên đề. Thực hiện tốt việc bảo vệ, khen thưởng đối với người tích cực, dũng cảm đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phát hiện, không để xảy ra tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác