Print Thứ Sáu, 23/08/2019 16:51

Sáng 23/8, Nhóm khảo sát số 1 của Tổ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng nhóm đến khảo sát, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài nguyên môi trường tại Đảng bộ huyện Thuỷ Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Sở thuộc Nhóm khảo sát số 1.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của huyện Thuỷ Nguyên, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu kinh tế – xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15,5%/năm, quy mô năm 2020 gấp 2,1 lần so với năm 2015. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, thuỷ sản. Hoàn thành chương trình nông thôn mới tại 35 xã, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Nhiều dự án, công trình được triển khai có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vai trò và vị thế của huyện. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, đền bù GPMB được tập trung cao.

Phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh các thành phần kinh tế. Tập trung xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường; có lộ trình xây dựng huyện Thuỷ Nguyên đạt tiêu chí đơn vị hành chính quận.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên báo cáo tới Nhóm khảo sát số 1.

Huyện ủy Thủy Nguyên đề xuất, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng quy hoạch kinh tế – xã hội, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng để chuẩn bị các điều kiện di chuyển trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm; tạo điều kiện để huyện Thuỷ Nguyên trở thành quận vào năm 2030. Bên cạnh đó, thành phố quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng đô thị Trung tâm Hành chính – Chính trị của thành phố; huyện Thủy Nguyên được hưởng các cơ chế ưu đãi đặc thù riêng như cơ chế đầu tư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đánh giá trong thời gian qua Huyện ủy Thủy Nguyên đã cùng với thành phố có những bước phát triển đột phá trong kinh tế – xã hội với nhiều chỉ tiêu đã vượt và đạt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, an ninh trật tự thực hiện tốt đảm bảo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, huyện Thủy Nguyên với vị thế là huyện tiềm năng của thành phố nhưng thu ngân sách chưa đáp ứng chi, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủy Nguyên cần rà soát kỹ tránh thất thu thuế, xây dựng chương trình hành động đảm bảo nguồn thu ngân sách trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhận thấy vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường của huyện chưa đạt yêu cầu; cần xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác, sử dụng ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường; đề nghị huyện Thủy Nguyên tập trung rà soát, quản lý tốt hơn các vấn đề về đất đai; tập trung tăng cường nhân lực, kế hoạch cho công tác GPMB vì các dự án trên địa bàn huyện chậm triển khai, đặc biệt trong thời gian tới tập trung vào việc nâng cấp đường 359 (từ đoạn Vsip – QL10). Về vấn đề phát triển đô thị – cụm công nghiệp, thời gian tới huyện ưu tiên phát triển theo hướng xã hội hóa; tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phải đảm bảo tốt quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp thu các kiến nghị của Huyện ủy Thủy Nguyên và đề nghị huyện Thủy Nguyên làm lại báo cáo chi tiết các vấn đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế, đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài nguyên môi trường báo cáo Nhóm khảo sát trong tuần tới.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên đề xuất trở thành quận vào năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác