Print Thứ Tư, 04/03/2020 17:39 Gốc

UBND huyện Thủy Nguyên vừa ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trong công tác xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo xây, sửa nhà cho hộ nghèo các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ kinh phí xây nhà ở đảm bảo đúng đối tượng quy định và điều kiện để được hỗ trợ như chưa được hỗ trợ từ các chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ năm 2012 đến nay, có đất ở hợp pháp theo quy định. Đối với nhà được xây mới không nhỏ hơn 32m²…

Lãnh đạo UBND huyện dự lễ khánh thành và bàn giao nhà cho hộ nghèo tại xã Đông Sơn.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi công xây nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể tự đứng ra xây, sửa nhà; chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện xây nhà ở của các hộ gia đình đến khi hoàn thành, tổng hợp, báo cáo tình hình thực.

Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện là 30 triệu đồng/căn nhà; từ nguồn xã hội hóa là 30 triệu đồng/căn nhà.

UBND huyện cũng giao các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa tham gia hỗ trợ các hộ cận nghèo về nhà ở; làm tốt công tác rà soát, phân loại hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng; bố trí ngân sách và hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo xây mới nhà ở đảm bảo đúng quy định.

THỦY NGUYÊN

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên chỉ đạo xây nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác