Print Thứ Hai, 26/06/2023 17:55 Gốc

Hướng tới Kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2023), sáng 26/6, huyện Thuỷ Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng Gia đình văn hóa năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, cốt lõi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ khi phát động đến nay, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng tăng lên. Năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào huyện đã triển khai, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai phong trào xây dựng và công nhận Gia đình văn hóa tại các địa phương theo đúng quy định.

Huyện Thuỷ Nguyên tổng kết phong trào xây dựng Gia đình văn hóa năm 2022.

Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Gia đình Văn hóa, để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, sự tác động tích cực của phong trào đối với xã hội. Động viên gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, biết yêu thương, đoàn kết, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, tích cực cống hiến, đóng góp cho xã hội. Nhờ đó, năm 2022 huyện hoàn thành chỉ tiêu giảm 0,61% tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,09%, hộ cận nghèo giảm 0,16% xuống còn 2,47% theo chỉ tiêu thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2023, huyện Thuỷ Nguyên tập trung phấn đấu 98% hộ gia đình trên toàn huyện tham gia đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; trong đó, 97% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tiếp tục phát động, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể cơ sở trong việc triển khai phong trào xây dựng Gia đình văn hóa. Nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng Thôn, Làng, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phong trào xây dựng Gia đình văn hóa phát triển.

Nhân dịp này, 119 gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn huyện được biểu dương.
Nhân dịp này, 119 gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn huyện được biểu dương.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thuỷ Nguyên biểu dương gia đình văn hóa trên địa bàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác