Print Thứ Năm, 07/03/2019 22:11

Sáng 7/3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Kiến Thụy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết XV Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Văn Mợi, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện đề ra

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Đỗ Xuân Trịnh cho biết, bước sang năm thứ 4, là năm nước rút về triển khai, thực hiện Nghị quyết, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, với sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của đảng bộ, chính quyền, quân và dân, huyện đã đạt được một số kết,quả khá toàn diện, một số chỉ tiêu, lĩnh vực có bước phát triển mạnh. Hệ thống chính trị của huyện được xây dựng củng cố bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Đỗ Xuân Trịnh báo cáo tại cuộc làm việc

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kinh tế – xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, một số ngành lĩnh vực có bước tăng trưởng khá. Đến hết năm 2018, tốc độ tăng trưởng bình quân thực hiện Nghị quyết về chỉ tiêu cơ cấu kinh tế (nông nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ) là 11,4%; thu ngân sách trên địa bàn huyện đã vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra là 164%; thu nhập bình quân đầu người đạt 87,4%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61,4%, đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn đạt 30,7% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 đạt 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao từng bước được xã hội hóa, phát huy được vai trò của nhân dân và cộng đồng. Hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước phát triển. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, giảm thủ tục, giảm đầu mối, chi phí và thời gian.

Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ năm 2016 – 3/2/2019 đã kết nạp 431 đảng viên đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Huyện đã bố trí đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện, Ban Tổ chức với phòng Nội vụ huyện. Sáp nhập 57 thôn để thành lập 28 thôn mới và sáp nhập 6 tổ dân phố để thành lập 2 tổ dân phố mới. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; công tác dân vận được quan tâm chú trọng, chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các quy hoạch

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá, huyện Kiến Thụy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết của thành phố và của huyện đã đạt được những kết qủa toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế – xã hội, quốc, phòng – an ninh, xây dựng Đảng, nhân dân bày tỏ phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, trước những thành tựu chung của thành phố và huyện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc làm việc

Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ vui mừng trước các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó có một, số chỉ tiêu đạt cao, hoàn thành trước chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, thể hiện sự cố gắng quyết tâm cao của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Huyện đi đầu trong xây dưng nông thôn mới, có 12/17 xã hoàn thành nông thôn mới với chất lượng cao, 5 xã sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2019. Kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu. Các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả tốt, đều vượt chỉ tiêu. Huyện đã triển khai một loạt các dự án liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là đường ven biển, đây là đường chiến lược, mở ra cánh cửa mới cho Hải Phòng, cũng là cho huyện Kiến Thụy; tích cực trong vận động nhân dân để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các chính sách an sinh xã hội với người có công, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới đạt kết qủa tích cực; triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố; làm tốt công tác kiện toàn cán bộ đúng nguyên tắc, quy trình. Là địa phương đi đầu trong sắp xếp bộ máy thực hiện theo Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy và chương trình hành động của Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng những kết quả, thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kiến Thụy trong hơn 3 năm qua với những kết quả nổi bật và toàn diện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị huyện Kiến Thụy trước hết cần rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, những chỉ tiêu đã hoàn thành, huyện không được bằng lòng, chủ quan, thoả mãn mà phải tiếp tục phấn đấu để hoàn thành vượt chỉ tiêu; một số chỉ tiêu đang bám sát, chưa đạt phải cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành. Huyện là địa phương có truyền thống cách mạng lịch sử vẻ vang, trong đổi mới về phát triển kinh tế, huyện phải tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, đổi mới để xây dựng nhiệm vụ, chiến lược phát triển. Vì vậy, huyện cần tập trung rà soát lại các quy hoạch, kiên quyết xử lý những chỗ sai quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch để đảm bảo phát triển bền vững. Trên cơ sở quy hoạch, tập trung cao cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đến đâu, đời sống nhân dân thay đổi đến đó, phát triển kinh tế đến đó, phải coi đây là đột phá để phát triển kinh tế – xã hội. Các công trình huyện đề xuất, thành phố đồng ý để huyện triển khai như mở rộng đường 361, đường 354, đường ven biển.

Bên cạnh đó, tập trung cao cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong 6 tháng hoàn thành 100% các xã đạt nông thôn mới và trong năm 2019 hoàn thành huyện nông thôn mới; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu cho thành phố để sớm triển khai xây dựng cụm công nghiệp tại huyện Kiến Thụy.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị huyện rà soát tổng thể, điều chỉnh lại đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cho kịp thời, chuẩn bị trước một bước nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

*** Nhân dịp này, các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã trồng cây tại khuôn viên trụ sở của huyện Kiến Thụy.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Kiến Thụy: Tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác