Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:57

Đạt 52,8/60 điểm năm 2017, huyện Kiến Thụy trong tốp đầu khối quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thể chế, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị… huyện chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ “Bộ phận một cửa” UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy làm thủ tục hành chính cho người dân

Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Đầu tháng 10-2018, ông Đặng Hải Long cần xác nhận hộ kinh doanh ở thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy) để vay vốn. Theo quy định, thủ tục xin xác nhận hộ kinh doanh được thực hiện ở cấp xã, thị trấn. Nhưng vì chưa nắm rõ quy định, ông Long đến Văn phòng “một cửa” UBND huyện Kiến Thụy. Tại đây, ông được cán bộ hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình xin giấy xác nhận. Thấy ông Long tuổi cao, lại ở xa, nên cán bộ huyện trực tiếp liên hệ với UBND thị trấn Núi Đối tạo điều kiện giúp đỡ ông Long. Vì vậy, sau khi đến UBND thị trấn Núi Đối, chỉ chưa đầy 15 phút, ông Long nhận được giấy xác nhận. Ông Long cho biết, bất ngờ khi thấy thủ tục lại nhanh, thuận tiện như vậy và rất cảm kích vì thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ bộ phận “một cửa” UBND huyện Kiến Thụy. Nhiều người dân khi đến Văn phòng “một cửa” huyện Kiến Thụy đều bày tỏ sự hài lòng trước sự thân thiện, nhiệt tình của cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Theo Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Bùi Đức Thảo, năm 2018, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được huyện triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Huyện rà soát, cập nhật, bổ sung các TTHC mới ban hành; chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn. Đồng thời tích cực tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn. Năm 2018, huyện tiếp nhận 2633 hồ sơ, 100% số hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Trong đó có 1152 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, 766 hồ sơ tư pháp, 31 hồ sơ nội vụ… Huyện thực hiện các giải pháp rút ngắn tối đa thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể xuống dưới 3 ngày làm việc và cấp giấy phép xây dựng xuống dưới 15 ngày làm việc, giảm ít nhất 10 ngày so với quy định. Theo đó, trong tổng số hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép xây dựng của huyện, có 80% số hồ sơ được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC trên địa bàn huyện Kiến Thụy còn một số hạn chế. Từ ngày 1-7- 2018, UBND huyện vận hành, khai thác hệ thống “một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” UBND huyện. Tính đến ngày 25-12-2018, huyện tiếp nhận, xử lý 1231 hồ sơ TTHC. Tuy nhiên, trong số này, không hồ sơ nào liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cũng như hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ khi vận hành hệ thống, địa phương rà soát, chuyển đổi quy trình quản lý chất lượng (ISO nội bộ) dẫn tới việc cập nhật thông tin lên hệ thống vận hành chưa thường xuyên. Nhiều TTHC phát sinh số lượng hồ sơ xử lý lớn ở dạng giấy, khó đưa lên trực tuyến mức độ 3,4 do có thành phần hồ sơ phức tạp. Trong khi đó, công tác tuyên truyền tại một số địa phương hiệu quả thấp, nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Điều này dẫn đến việc công dân giao dịch vẫn thực hiện kê khai thủ công theo biểu mẫu, chưa làm thủ tục qua thư điện tử, mạng trực tuyến. Trước thực tế này, từ đầu năm 2019, huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, áp dụng phần mềm hệ thống “một cửa điện tử”, phần mềm quản lý hồ sơ tiếp công dân… Huyện nghiên cứu, áp dụng thực hiện chính quyền điện tử và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. Đồng thời tập trung rà soát, cập nhật đầy đủ quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống, duy trì công tác vận hành, khai thác, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, theo dõi, giải quyết trên hệ thống. Huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trực thuộc triển khai vận hành, khai thác hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến; chủ động hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân tại các thôn, xóm.

VÂN NGA – Báo Hải Phòng 19/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Kiến Thụy: Hướng tới dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác