Print Thứ Năm, 10/09/2020 13:30 Gốc

Sáng 10/9, UBND huyện Kiến Thụy chính thức tổ chức triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội và Công an huyện tại bộ phận “một cửa” của huyện. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính của hai lĩnh vực này tại bộ phận “một cửa”.

Bộ phận “một cửa” của UBND huyện Kiến Thụy được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2009, đây là đầu mối tập trung thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện. Qua nhiều năm triển khai, bộ phận “một cửa” của huyện đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết trên 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, trong đó có trên 4.776 hồ sơ được xử lý trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của thành phố, 415 hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3. Các hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đều được giải quyết đúng thời hạn quy định. 100% thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 15 lĩnh vực đã được UBND huyện triển khai tiếp nhận tại bộ phận “một cửa”.

Các đại biểu khai trương khu vực tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Công an huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; hôm nay, UBND huyện Kiến Thụy chính thức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 8 thủ tục hành chính lĩnh vực Công an (về cấp, quản lý căn cước công dân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện) và 6 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tại Bộ phận một cửa của UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Phạm Tiến Thuật.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Phạm Tiến Thuật đề nghị Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc triển khai các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn để mọi tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện. Niêm yết công khai danh mục, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Công an, Bảo hiểm theo cơ chế một cửa phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ công dân, tổ chức khi đến giao dịch.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Kiến Thụy – địa phương đầu tiên triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội và Công an huyện tại bộ phận “một cửa”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác